Menu

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN DOSTAWY ORAZ WNOSZENIA PRODUKTÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZAKUPIONYCH W SKLEPIE RUSTYKALNE UCHWYTY

Niniejszy regulamin określa zakres usług świadczonych przez sklep Rustykalne Uchwyty na rzecz Klientów w zakresie dostawy oraz wnoszenia produktów wielkogabarytowych zakupionych przez Klientów w sklepie rustykalneuchwyty.pl.

§ 1

 1. Dostawa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.rustykalneuchwyty.pl jest darmowa dla zamówień powyżej 1000 zł z dostawą na terenie Polski i realizowana za pośrednictwem firmy transportowej DTS Transport Sp. z o.o. – firma transportowa, specjalizująca się w transporcie gabarytów na zasadzie Home Delivery w obsadzie dwuosobowej. Serwisy są realizowane przez doświadczone i przeszkolone zespoły techniczne posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i umiejętności do wykonywania oferowanych usług.

 1. Czas dostawy przesyłki podjętej przez DTS Transport wynosi od 3 do 10 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki z magazynu sklepu Rustykalne Uchwyty. Firma spedycyjna informuje o dacie dostawy poprzez powiadomienie sms, a w dniu dostawy Kierowca powinien się skontaktować w celu potwierdzenia dostawy oraz podać przybliżone godziny dostawy.

 1. Dostawy są realizowane w dni robocze (zależne od możliwości firmy transportowej i odległości od magazynu) od poniedziałku do piątku.

 1. Obsługa Klientów odbywa się w ramach wyznaczonych obszarów dystrybucyjnych w oddziałach DTS Transport: Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Kraków, Katowice, Wrocław, Bydgoszcz.

 1. Termin dostawy ustala dział logistyki w oparciu o możliwe, dostępne terminy.

 1. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli, drzwi lub blatu pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania normalnymi ciągami komunikacyjnymi, przed złożeniem zamówienia.

 1. Usługa wniesienia może zostać zrealizowana jeżeli istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli, czyli jest przygotowane wolne miejsce, a meble mieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu, rozpakowywania mebli lub elementów zabudowy.

 1. Wykonawca, czyli sklep RUSTYKALNE UCHWYTY oraz DTS Transport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie drożności ciągu komunikacyjnego budynku, skutkującej brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach bez narażenia Usługodawcy na ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia mebla, drzwi lub blatu. Niestandardowe wymagania związane będą z koniecznością indywidualnej oceny możliwości i wyceny kosztów realizacji takiej usługi, przy czym Usługodawca ma prawo odmówić realizacji takiego zlecenia.

 1. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drzwi lub blatów drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą montowane meble, drzwi lub blaty.

 1. Wniesienie obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na zamówieniu, chyba że strony uzgodniły inaczej. Zaznaczamy jednak, iż ekipa ma prawo odmówić wniesienia elementów dodatkowych dostarczonych przez Klienta.

 1. W przypadku, gdy wniesienie nie jest możliwe, firma transportowa może wnieść towar do miejsca, do którego jest taka możliwość, a wniesienie do właściwego miejsca przeznaczenia zostaje po stronie Klienta. Jeśli Klient zdecyduje o odmowie przyjęcia towaru w wyniku braku możliwości wniesienia, wówczas firma transportowa zwróci towar na magazyn sklepu Rustykalne Uchwyty. Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu produktu, wyliczonymi przez pracownika sklepu Rustykalne Uchwyty.

 1. W przypadku, gdy Klient decyduje o odmowie przyjęcia towaru w wyniku odstąpienia od umowy, wówczas firma transportowa realizuje usługę dostawy według standardowej procedury, a organizacja i pokrycie kosztów transportu zamówienia na magazyn sklepu Rustykalne Uchwyty pozostaje po stronie Klienta.


Powyższy zapis nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, które zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta nie podlega zwrotowi. Informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy jest podana na stronie produktu.

§ 2

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem DTS Transport:

  - transport zamówienia pod wskazane miejsce,

  - wniesienie mebli do lokalu Klienta,

  - rozpakowanie towaru z wyjątkiem mebli w elementach do montażu,

  - okazanie towaru Klientowi w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub wad jakościowych,

  - każdorazowe okazanie Klientowi jakości elementów szklanych,

  - ustawienie mebli w lokalu Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta,

  - wyniesienie elementów zabezpieczających i opakowań do wskazanego przez Klienta przydomowego śmietnika lub śmietnika komunalnego

§ 3

 1. Usługa nie obejmuje:

  - przerabiania, demontażu mebli w celu ich wniesienia lub ustawienia,

  - montażu mebli.

 2. Jeżeli dostawa nie została zrealizowana z powodu poniższych przyczyn dostawę uznaje się za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem, a ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony kupujący. Koszt ponownej dostawy może się wiązać z obciążeniem 200,00zł - 1000,00zł:

  - nieobecność Klienta w miejscu dostawy w wyznaczonym na zleceniu transportowym terminie i podanym wcześniej w wiadomości sms (Usługodawca zobowiązany jest do oczekiwania na Klienta do 15 minut),

  - błędnie wskazany adres dostawy lub numer telefonu kontaktowego na zleceniu zaakceptowanym przez Klienta,

  - uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe dostawy takich jak dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie została umieszczona na zleceniu, nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru towaru.

§ 4

 1. Obowiązki Klienta:

  - podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy towaru. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania towaru przez przedstawiciela Usługodawcy. Usługa uważana jest za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem w przypadku braku uwag Klienta.

§ 5

 1. Uwagi do dostawy:

  - Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzenia dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotacje na protokole dostawy lub protokole uszkodzeń mechanicznych.

  - Brak adnotacji dotyczącej stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę DTS. Adnotacje na zleceniu dotyczące stwierdzonych uszkodzeń nie stanowią jednak zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6

 1. Dodatkowe usługi świadczone przez Firmę DTS Transport:
  Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia w firmie DTS Transport usług dodatkowych poniżej wykaz usług. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą transportową.

- Dostawa w wybranych godzinach (przedział 4-godzinny) tylko dostępna dla I strefy.

- Odbiór zużytych mebli i urządzeń do utylizacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami wnoszenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020

1