Menu

Reklamacje i zwroty


ZWROTY

Szanowny Kliencie, w celu dokonania zwrotu towaru, w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  1. Wypełnij i wyślij na adres naszej siedziby zwracany towar oraz Dokument zwrotu towaru lub pisemne oświadczenie o chęci odstąpienia od zawartej umowy z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

  2. Do dokumentu albo oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 dołącz dowód zakupu towaru.

  3. Przesyłkę wyślij w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pamiętaj że zwracany towar musi być pełnowartościowy, tj. w takim stanie w jakim został doręczony po dokonaniu zakupu.

  4. Prawidłowo zabezpiecz towar na czas transportu do siedziby Sprzedawcy. 

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

REKLAMACJE

Szanowny Kliencie, w trosce o szybkie rozpatrzenia reklamacji prosimy:

  1. Sprawdzić asortyment w obecności przewoźnika

  2. Jeżeli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia spisz protokół szkody

  3. Napisz e-mail ze zgłoszeniem na adres: reklamacje@rustykalneuchwyty.pl

  4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową lub uszkodzony, do zgłoszenia załącz dokumentację zdjęciową przedstawiającą nieprawidłowości w produkcie.

Jak zgłosić reklamację?

W celu usprawnienia procesu reklamacji, wszystkie zgłoszenia dotyczące jakości naszych produktów prosimy zgłaszać bezpośrednio przez panel reklamacyjny.

Wystarczy zalogować się do swojego panelu i z Menu Klienta wybrać zakładkę Reklamacje. System poprosi o wybranie numeru zamówienia, którego ma dotyczyć zgłoszenia oraz podanie powodu reklamacji.

W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta, prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres reklamacje@rustykalneuchwyty.pl

Pragniemy także poinformować, że reklamacja nie zostanie uznana w przypadku:

- jakiejkolwiek zmiany towaru w aspekcie strukturalnym, jakościowym i ilościowym,

- nieprawidłowego montażu produktu,

- zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych po stronie klienta,

Reklamacje i zwroty kieruj na: Rustykalne Uchwyty Reklamacje i Zwroty, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

RĘKOJMIA

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

- nie ma właściwości, które powinna mieć;

- nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;

- nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;

- jest niekompletna;

- jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument może żądać:

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Dokonując wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

- nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

- kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

1