Menu

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN PROMOCJI „W zestawie się opłaca! ”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Promocja „W zestawie się opłaca!” jest organizowana przez sklep Rustykalne Uchwyty, którego właścicielem jest SEART GROUP SP. Z O.O., Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 657 297 87 50, REGON: 52526189500000 zwany dalej Organizatorem.
  2. Promocja obowiązuje od 26.09.2023 do wyczerpania zapasów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Warunkiem uczestniczenia w promocji jest zakup zestawu obejmującego:

NAGRODY

  1. Do każdego zakupu wyżej opisanego zestawu Organizator oferuje 1 samodomykacz, zwaną dalej nagrodą.
  2. Nagroda dotyczy modelu SE.SCS.PR01, oferta produktu https://rustykalneuchwyty.pl/samodomykacz-do-drzwi-przesuwnych-01.html. Klient nie ma możliwości zmiany nagrody lub otrzymania jej równowartości w gotówce.
  3. Nagroda wysyłana jest wraz z zamówieniem na adres podany w zamówieniu.
  4. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania zapasów lub do odwołania przez organizatora. W przypadku, gdy liczba zakupów przekroczy pulę nagród, o prawie do nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu zakupu.

REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Klienci winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@rustykalneuchwyty.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
1